The face of music

Jag har ju inte visat er detta. Mitt senaste skissprojekt. En beställning från företaget Rotabmusic som säljer vinyl- och CD-skivor på nätet, och som specialiserar sig på att sälja det som oftast inte längre finns att köpa i butiker.

Ansiktet är alltså tecknat av mig och sedan ett godkänt teckensnitt på det.

6 thoughts on “The face of music

Comments are closed.