När man ser helheten

I present fick sonen bland annat ett värdefullt kort som togs emot med stor glädje,..men också viss allvarsamhet och ledsamhet när man förstår vad det verkligen handlar om. Att bli stor och få ta mer ansvar. Men mycket spänning också förstås…naturligtvis. Vi hoppas och tror att han kommer lära sig en hel del om pengars värde nu.